Det är lätt att hitta till Lassabacka

Från Göteborg
Ta avfart 55 Varberg Nord, vid McDonalds och Statoil,
kör mot centrum tills ni kommer till Lassabackarondellen..

Från Malmö
Ta avfart 54 Varberg öst (Ullared), kör mot centrum tills
ni kommer till Lassabackarondellen.