Det �r l�tt att hitta till Lassabacka�

Från Göteborg
Ta avfart 55 Varberg Nord, vid McDonalds och Statoil,
kör mot centrum tills ni kommer till Lassabackarondellen..

Fr�n Malm�
Ta avfart 54 Varberg Öst (Ullared), kör mot centrum tills
ni kommer till Lassabackarondellen.